teknik-nyheter.se

Rive Juridiska Byrå – Expertis inom arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt är något som påverkar alla företag med anställda och alla som jobbar vid ett av dessa företag. Trots det är det väldigt få som faktiskt vet vad arbetsrätten innebär för något. Det ska vi försöka råda bot på idag. Det här är en artikel för både arbetsgivare och arbetstagare som vill lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter.

Vad säger arbetsrätten?

Arbetsrätten säger för mycket för att vi ska kunna ta med allt här men vi kan nämna de stora punkterna. Arbetsrätten bestämmer allt som gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare, från anställning till avsked. Några av de stora delarna i arbetsrätten är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen.

Arbetsmiljölagen säger att du som anställd har rätt att trivas på ditt arbete. Arbetstidslagen begränsar hur mycket du får arbeta och diskrimineringslagen säger att du inte får bli diskriminerad. De flesta lagarna är till för att skydda de anställda men det finns också en del lagar som är till för arbetsgivaren.

Ett exempel är kvittningslagen som låter arbetsgivaren kvittera en fordran mot den anställdes lön. Detta får dock bara ske i undantagsfall om inte arbetstagaren har gett sitt medgivande och den anställde har alltid rätt till en minimilön för att klara sig till nästa löning.

Tvister

Ibland uppstår tvister mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om du råkat ut för en sådan tvist är det en bra idé att anlita en juristbyrå som har specialiserat sig inom arbetsrätt. RiVe Juridiska Byrå är en sådan juristbyrå. De hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i olika tvister och har många års erfarenhet.

RiVe skiljer sig från andra byråer som jobbar med arbetsrätt i och med att de fokuserar på dina intressen istället för din rätt. Om din rätt är bristande väljer de andra vägar för att försäkra sig om att dina intressen möts. Det är inte roligt att hamna i en tvist om arbetsrätten men med hjälp av en bra juristbyrå, som RiVe, kan du göra det mycket enklare för dig.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln