teknik-nyheter.se

En certifierad energiexpert kan hitta energitjuvarna

Energiberäkning även kallat energibalansberäkning ska utföras av en certifierad energiexpert. Denna uppskattar hur mycket huset förbrukar årligen. Ett nybyggt hus får använda en viss mängd energi enligt boverkets byggregler och för att bygglovet ska godkännas så krävs en energiberäkning.

Förutsättningarna kan förändras, därför krävs verifierad energiberäkning

Under ett husbygge kan olika förutsättningar förändras som avviker från det projekterade ursprungsritningen. Det kan tillkomma fönster, husets värmekälla kanske uppdateras, ökning eller minskning av isolering mellan takbjälkar eller i väggar. Men även andra faktorer som styr det slutgiltiga beskedet. Därför behöver en projekterad energiberäkning uppdateras innan själva slutbeskedet kan ges.

U-värdeberäkningar som ger en en uppskattning på isoleringsvärdet

Ett ord som ofta dyker upp inom just beräkningar inom olika byggelement är U-värde. Detta brukar oftast nämnas i samban med fönster. En U-värdeberäkning kontrollerar så att värmeisoleringen är tillräcklig och på så sätt kan skapa en bra boendekomfort och samtidig ge en låg energianvändning. Mätningen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Det finns många olika typer av beräkningar som måste göras i samband med ett husbygge men en väldigt viktig sådan är just energiberäkningar. Huset brukar räknas ha en hållbarhet på väldigt många år framåt och genom att använda den mest ekonomiskt försvarbara byggmetoden så kan man skapa ett boende som håller i många år framåt med en värmekälla som inte blir omodern så fort den installerats. Det gäller förövrigt här att inte välja en redan utdaterad fossil energikälla.

Några vanligt förekommande energiberäkningar att fördjupa sig inom:

  • Energiberäkning Hus
  • Energiberäkning Villa
  • Energiberäkning Nybyggnad
  • Energiberäkning Boverket
  • Energiberäkning BBR
  • Verifierad Energiberäkning
  • Energibehovsberäkning

Det kan vara bra att sätta sig in i skillnaderna innan begär in ett energiberäknings pris, så man har koll på att det som beställs är det som eftersträvas. Du kan enkelt kontrollera med experter på området som exempelvis energiberakningar.se. Dessa kan svara på vad för typ av intygande som krävs i din aktuella situation.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln