teknik-nyheter.se

Att tänka på när du bygger en glasvägg

Väljer du en glasvägg från Bastupunkten så är måtten modulariserade i steg om 100 mm i horisontalled, minsta väggens längd är 1100 mm och består av en dörr och ett sidoglas. Monterad höjd är alltid 2000 mm, lagom höjd invändigt i en bastu är 2000-2200 mm. Det kan innebära att du får bygga en liten halvvägg ovan glasvägg.


Exempel: du har ett hål för en glasvägg som är 2030 mm långt och 2200 mm högt. Om vi tar höjden först så bygger du en halvvägg ovan glas om 200 mm, toleransen för glasvägg är +- 5 mm, dvs. hålets höjd kan vara mellan 1995 mm och 2005 mm, har du större kan du fylla ut, har du mindre måste du specialbeställa glasen.


Är längd 2030 mm så passar en glasvägg med längd 2000 mm om du sätter distanser under U-profiler på vägg och listar bort spalt, alternativt lägger fyllnad från bastupanel om 15 mm på varje sida.
Du mäter sen verkliga mått efter montaget, det kan skilja sig vid golv och uppe vid tak, men i monteringsanvisning finns en måttkedja och i den minskar/ökar du justeringsmån så glasväggen passar, toleransen är +- 5 mm.


Det viktigaste glaset i glasväggen är glaset som håller glasdörren, det måste hamna på ett avstånd om 7-8 mm under tak, det så dörren i sin tur hamnar på rätt höjd. Du får då en luftpalt under dörr om 35 mm som räcker för tilluft.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln