teknik-nyheter.se

Dag: 15 juni, 2022

Energiberäkningar av certifierad energiexpert
Uncategorized

En certifierad energiexpert kan hitta energitjuvarna

Energiberäkning även kallat energibalansberäkning ska utföras av en certifierad energiexpert. Denna uppskattar hur mycket huset förbrukar årligen. Ett nybyggt hus får använda en viss mängd