teknik-nyheter.se

Vad är skillnaden mellan Bas-P och Bas-U?

Om du arbetar inom byggbranschen eller är involverad i hälso- och säkerhetshantering på något sätt har du förmodligen hört talas om Bas-P och Bas-U. Men vad exakt betyder dessa termer? Och vad är skillnaderna mellan dem? Fortsätt läsa för att ta reda på det.

Bas-P står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och utformning. Med andra ord ansvarar Bas-P för samordningen av hälsa och säkerhet under planerings- och konstruktionsfaserna av byggandet.

Bas-U står däremot för samordnare för hälsa och säkerhet i byggnadsverksamheten vid utförandet. Detta innebär att Bas-U ansvarar för samordningen av hälsa och säkerhet under byggnadsarbetets produktionsfas.

Både Bas-P och Bas-U kan vara antingen en juridisk person (t.ex. ett aktiebolag) eller en fysisk person. Vanligtvis har beställaren ett avtal med ett specifikt företag, som i sin tur utser en fysisk kontaktperson som ska utföra uppgifterna.

Bas-P:s och Bas-U:s ansvarsområden varierar beroende på byggnadsstadiet. Under planerings- och projekteringsfasen ansvarar Bas-P för att alla hälso- och säkerhetsbestämmelser följs. De förbereder också riskbedömningar och upprättar hälso- och säkerhetsplaner. Under produktionsfasen ansvarar Bas-U för att genomföra de hälso- och säkerhetsplaner som Bas-P har utarbetat och för att genomföra regelbundna inspektioner för att se till att alla bestämmelser följs.

Som ni kan se finns det tydliga skillnader mellan Bas-P och Bas-U. Det är viktigt att förstå dessa skillnader så att du vet vem du ska kontakta om du har några frågor eller funderingar om hälsa och säkerhet på din arbetsplats. Kom ihåg att både Bas-P och Bas-U spelar en viktig roll för att se till att alla är säkra på jobbet! Du hittar utbildningar inom arbetsmiljö på kravkompetens.com.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln