teknik-nyheter.se

Bioteknik – En viktig del av mänsklighetens överlevnad

Bioteknik eller är en kombination av biologi och teknik. Det handlar främst om hur man till exempel använder biologi för tekniska lösningar som exempelvis använda celler för att skapa något tekniskt. Bioteknik är ett mycket brett område som omfattar flera arbetsområden. Bioteknik handlar främst om läkemedel och medicin, men det kan också handla om bioteknisk mat. En av de viktigaste upptäckterna av biotekniska genombrott när Alexander Fleming upptäckte penicillin, vilket är mycket viktigt för vår överlevnadshistoria. Tack vare penicillinet har mänsklighetens ålder ökat med flera år. Människan kommer framöver att göra mer sådana här upptäckter och den nästkommande kan exempelvis vara botemedlet för cancer och många andra sjukdomar.

För att lyckas uppfinna något eller bara skapa något inom bioteknik krävs laboratorieutrustning. Milmedtek är ett företag som tillhandahåller högkvalitativ laboratorieutrustning för laboratorieteknik och industriell teknik. Milmedtek tillhandahåller produkter som klimatkammare, klimatskåp, säkerhetsbänkar, precisionsvågar och anaerobbox. Vilka är viktiga delar i ett laboratorium.

Klimatkammare är en produkt som låter dig kontrollera temperaturen och luftfuktigheten helt. Denna produkt används oftast för testning inom industriell teknik och laboratorieteknik. Dess funktion är att du kan testa dina prover i olika stabilitetstester och klimatprov för att förstå hur det förändras under miljöförhållanden. Klimatskåpet fungerar på samma sätt som klimatkammaren, men det använder vanligtvis en mindre modell, nästan som ett litet skåp, med en storlek på 25 liter och däröver.

Är du intresserad av bioteknik?

Sverige är ett land som ligger väldigt långt fram i sin tekniska och vetenskapliga utveckling och det finns inga tecken på att detta är något som kommer att avta. I Sverige finns flera högskolor och universitet som erbjuder bioteknikutbildning. Två universitet som erbjuder detta är: Linköpings universitet och Borås universitet. Du kan också studera civilingenjör på KTH med fokus på bioteknik. Utbildningen syftar till att ge kunskap som kan revolutionera områdena medicin, material och livsmedel. I takt med att människan ställs inför fler utmaningar som globala pandemier kommer bioteknik vara en mycket viktigt del för mänsklighetens överlevnad och fortgång.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln